Andrzej Michałowski: „Moja Solidarność. Fakty, zdrady i nadzieje”

Legendarny lider portowej „Solidarności” i jeden z najważniejszych więźniów politycznych PRL wspomina działalność antykomunistyczną i rozlicza się z III RP.

Podobne