Antysemityzm w Narodowych Siłach Zbrojnych?

Oprócz typowej dla lewicy narracji, że najdzielniejsi z dzielnych, tj. żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych byli zwykłymi bandytami, który z bronią w ręku niszczyli ład powojennej Polski, często pojawiają się również absurdalne zarzuty o rzekomy antysemityzm formacji.

Aby zadać kłam tym twierdzeniom prof. Jan Żaryn opowiada historię Brygady Świętokrzyskiej, której życie zawdzięczają setki Żydów wyzwolonych z obozu w Holiszowie pod Pilznem.

Mirror

Podobne