Bałkanizacja Europy

Pan Nikt.

W Serbii

Raport na gorąco z granicy grecko-tureckiej – Kastanies 5.03.2020

Na Żywo z granicy grecko-tureckiej

Z Belgradu

Z Jugosławii

Na Żywo z granicy grecko-tureckiej – Kastanies 6.03.2020