Andrzej Kołakowski

http://www.youtube.com/watch?v=ztB3pZngKes