Będą karać za niedostosowanie ekologiczne

0

Leszek Szymowski ujawnia nową dyrektywę, nad którą pracuje Unia Europejska.


Dyrektywa ma dotknąć firmy – te, które nie będą w myśl przepisów ekologicznych, które z niej wynikają – będą musiałby płacić kary. Kary będą musiały płacić też firmy, które współpracują z takimi niedostosowanymi firmami. Możemy przewidywać, że jeśli dyrektywa wejdzie w życie to kary będą płacić wszyscy. Doprowadzi to do wzrostu cen, upadków przedsiębiorstw i katastrofy gospodarczej. To wszystko dzięki unijnym biurokratom i ich ekoszaleństwu.