Karolina Elbanowska

Władza nas ignoruje

Platforma zdelegalizuje wybory?