Biały wywiad – jak badać ich działalność

Jeszcze 30 lat temu dostęp do informacji o ich przedsięwzięciach był mocno ograniczony. Obecnie, o niektóre dowody realizacji ich planów możemy się dosłownie “potknąć” a badanie tego co nas czeka wystarczy oprzeć na narzędziach należących do tzw. “białego wywiadu”.


Dr Stanisław Krajski