Błędy kartezjanizmu i modernizmu

Z największym polskim filozofem Ojcem prof. Mieczysławem A. Krąpcem – rozmawia prof Henryk Kiereś

Co wynika z idealizmu Kartezjusza? Dlaczego kartezjanizm jest jest błędem, który w sposób istotny zredukował poznanie do samego myślenia?
Na czym polegają błędy współczesnego nowożytniactwa, które korzeniami sięgają do Kartezjusza, Kanta, Hegla. Marksa?

Podobne

Ostatnio poruszane tematy