Działalność pana Bodnara na stanowisku ministra-likwidatora aparatu sprawiedliwości w Polsce tylko z pozoru służy czyszczeniu tego aparatu z „pisowców”, jakkolwiek by to pojęcie definiować.

W istocie klucz, według którego prowadzi on czystki jest nieco inny i stanowi powrót do najgłębszych korzeni tzw. transformacji ustrojowej, symbolizowanej przez Okrągły Stół, do samej jej istoty i prapoczątku. A jaki to był prapoczątek? Od tego zaczniemy:

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *