Bóg Starego Testamentu to tyran, który kocha cierpienie i krew?