Bogdan Włosik i inne ofiary stanu wojennego

Z filmoteki bezpieki – Cezary Gmyz rozmawia z Agnieszką Rudzińską na temat mordów politycznych dokonywanych przez Służbę Bezpieczeństwa min. na Bogdanie Włosiku.

Podobne