Bogu i Ojczyźnie – śp. ks. ppłk Roch Łaski

Reportaż przybliża postać kapłana, zamordowanego przez Urząd Bezpieczeństwa w 1949 roku. Ksiądz Roch Łaski całe swoje życie poświęcił Bogu i Ojczyźnie.

Podobne