Niejaki „literat”, znieważył prezydenta słowem na d. i oto cała opozycja wzmogła się moralnie, jak bardzo haniebny i niepotrzebny jest przepis o ściganiu z urzędu za obrazę Głowy Państwa, i jakie to straszne prześladowanie. Kiedy z tego przepisu skazywano za obrazę prezydenta Kwaśniewskiego to mieli oczywiście inne zdanie.


Rafał Ziemkiewicz