Historia z dziedziny nauki stała się narzędziem propagandy, ma być inwektywą. Patriotyczna przeszłość ma być rozumiana jako obelga. W miejsce tego, co było, co poznajemy z dokumentów i opowieści, ma powstać historia całkowicie fałszywa, gdzie obiektywna prawda nie istnieje.


Leszek Żebrowski