Misjonarz o. Adam Kośla – Jak my to widzimy – z daleka widać lepiej