Budowali autostrady – zostali oszukani

Posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy w sprawie spłaty niezaspokojonych należności przedsiębiorców za niektóre prace, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych.

Podobne