Cel ideologiczny Unii Europejskiej – rewolucja komunistyczna!

Stanisław Michalkiewicz o powodach zjawisk, które są widoczne w Związku Socjalistycznych Republik Europejskich, fragment wykładu „Polska wobec perspektyw Unii Europejskiej”

Podobne