Warto znać te fakty zanim obejrzymy kłamliwy film A. Wajdy.

http://www.youtube.com/watch?v=pVTfNywhX48