Sylwia Gorlicka, doktorantka UW, specjalizująca się w tzw. obszarze postsowieckim