Wykład Sławomira Zatwardnickiego wygloszony podcza Międzynarodowej konferencji ” G.K Chestrton a sprawa polska”