23 lutego 2024

Chodzić z Jezusem i nie widzieć Boga?

0

„Dyskusje bez miary na temat wiary” Fundacji Pobudka oraz Stowarzyszenia „By świat usłyszał…”