Chory system, czyli dlaczego banki upadają?

Dziś jest tak, że 5 proc. pieniędzy światowych to są pieniądze, które zostały wyemitowane przez banki centralne, a 95 proc. to te, które zostały wykreowane w systemie pieniądza kredytowego. Właśnie na podstawie zobowiązania, że ktoś odda dług, można udzielać następnej pożyczki. Żyjemy w świecie absurdu, w świecie opartym na długu. To jest zły system, ale w ogóle nie ma pomysłów na to, jak go można naprawić