Chrześcijanie zaburzają lokalny porządek i zasługują na karę

Święty Jan za swoją działalność i głoszenie prawdy o Jezusie Chrystusie został wysłany na wyspę Patmos. Nie były to jednak rajskie wakacje, a wygnanie do końca życia. I tak też jest w dzisiejszych czasach.


Wszyscy ci, którzy mówią o swojej wierze i głoszą prawdę o Jezusie Chrystusie, muszą się liczyć z konsekwencjami. W ocenie wielu, chrześcijaństwo powinno się ograniczyć jedynie do działalności charytatywnej. Nic więcej…
Prawda nikogo nie interesuje. Liczy się, tylko aby kogoś zaszczuć i ośmieszyć. W dzisiejszych czasach ludzie chwytają absolutnie wszystko. Zera zastanowienia, własnego myślenia, analizowania. Wystarczy, aby ziarno nienawiści padło na podatny grunt, a efekty będą bardzo szybko widoczne.

Podobne

Ostatnio poruszane tematy