Cierpliwość Boga ma swoje granice

Bóg, od momentu powołania nas do życia wyznacza każdemu misję. Jej cel jest prosty: „dostąpić zbawienia”.


Ojciec kocha nas wszystkich i nie potępia nikogo. Chce abyśmy wszyscy z Nim zasiedli przy stole na uczcie. To od nas zależy jak odpowiemy na Jego zaproszenie.
Strojem weselnym jest nasze upodobnienie się do Jezusa Chrystusa, Jego syna. Oznacza to przyjęcie Jezusowego nauczania i naśladowanie. Jego przykładu, aby się przemieniać w myśleniu, mówieniu i działaniu upodabniając się do Niego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *