Co jest polską racją stanu w Unii Europejskiej?

Na kongresie Polska Wielki Projekt dr Krzysztof Szczerski z UJ: „…racją stanu Polski w Unii Europejskiej jest to, aby Unia nie unieważniła kwestii polskiej racji stanu.”

Podobne