Na kongresie Polska Wielki Projekt dr Krzysztof Szczerski z UJ: „…racją stanu Polski w Unii Europejskiej jest to, aby Unia nie unieważniła kwestii polskiej racji stanu.”