Stanisław Michalkiewicz o zaniku suwerenności Rzeczypospolitej i stawaniu się przez nią państwem-wydmuszką