Z Maciejem Wąsikiem, nowym radnym sejmiku wojewódzkiego (drugi wynik na Mazowszu) rozmawia Jacek Sobala.