3 marca 2024

Co się dzieje po prawej stronie mocy?

0

Analiza powyborcza.


Rozmowa Stanisława Michalkiewicza i Jarosława Kornasia, w której rozważają, co dzieję się po prawej stronie mocy