Sympozjum „Oblicza tolerancji” – prof. dr hab. Henryk Kiereś – kierownik Katedry Filozofii Sztuki KUL