Anna Wądołowska w szczerej rozmowie!

„Mama opowiadała mi jak było naprawdę”