Stanisław Michalkiewicz na ostro z oponentem z widowni