Czy Białoruś czeka „Majdan”?

Na Białorusi wciąż niespokojnie.


Nie milkną sygnały o zamieszkach i starciach z milicją. Dochodzi do nich od chwili ogłoszenia wstępnych wyników wyborów prezydenckich, w których miażdżącą przewagą zwyciężył Aleksander Łukaszenka. Opozycja zarzuca mu masowe fałszerstwa głosów i nieprzestrzeganie demokratycznych zasad kampanii wyborczej. Podobne sytuacje miały już miejsce przy okazji poprzednich wyborów, jednak tym razem w protest zaangażowało się wiele środowisk nie związanych na co dzień z opozycją.
Marcin Domagała, wykładowca akademicki, ekspert relacji Polski ze wschodem i współautor książek: „Białoruś. Model państwa i gospodarki” oraz „Bibliografia EuroMajdanu”.