3 marca 2024

Czy Chrystus na pewno umarł za każdego człowieka?

0

W powszechnym przekonaniu wiernych Jezus Chrystus oddał się dobrowolnie na śmierć na krzyżu za każdego człowieka.


Wyznajemy, że jego Ciało i Krew zostały złożone w ofierze za wszystkich ludzi niezależnie od narodowości, płci, rasy i epoki, w której żyli, żyją lub będą żyć. Tymczasem w czasie Mszy Świętej słyszymy słowa przeistoczenia, w których kapłan mówi o śmierci Chrystusa za wielu ludzi, ale nie za wszystkich. Czy zatem Chrystus na pewno ofiarował się za każdego człowieka?
Tomasz Adamski