Czy deregulacja jest hasłem antypaństwowym?

Wystąpienie Rafała Ziemkiewicza otwierające VI Kongres Republikański – „W pułapce regulacji”, który odbył się 21.04.2012 w Warszawie.

Kongresy Republikańskie to ogólnopolskie konferencje organizowane dwa razy w roku przez Fundację Republikańską dla członków i sympatyków Ruchu Republikańskiego. Odbywają się dzięki hojności darczyńców Fundacji.

Podobne