Dr Przemysław Biskup – Jakie są scenariusze wyjścia z obecnego impasu i jakie są ich konsekwencje Polski?