Stanisław Krajski komentuje wydarzenia na Białorusi i w Australii.


Przedstawia świadectwo jednego z widzów. Opowiada o skuteczności noszenia masek i o nakłanianiu do ich używania. Wskazuje na przykłady z innych krajów. Dlaczego nie nakłania się Białorusinów do stosowania przepisów sanitarnych? Wskazuje na konieczność zgodności prawa państwowego z Prawem Bożym.