Nowe kolegium wspierane przez przewodnią siłę narodu przedstawiło kandydata na szefa IPN – Lesław Maleszka to wzorowy wręcz kandydat!