Ks. prof. Paweł Bortkiewicz, Arkadiusz Stelmach, Piotr Relich – Współczesny wegetarianizm wraz ze swymi różnorodnymi odmianami nie odwołuje się już tylko do argumentacji religijnej (zwłaszcza wschodniego pochodzenia), etycznej (nakazującej ochronę wszelkiego życia) czy też ascetycznej (znanej ze szkół różnorodnej duchowości).

Nie jest również jedynie praktyką zdrowotną, w której dieta służąc ciału, staje się jednak celem samym w sobie. Współczesne nurty ekologii głębokiej wkroczyły w takie obszar szaleństwa, przy których pogańskie ubóstwienie przyrody to jedynie niewinna zabawa…