Jak wpłynie to na Inflację? Łukasz Chojnacki i Jan Kubań