Czy przechodząc na prawosławie osiągnie się zbawienie?

O wszystkich błędach i wypaczeniach, których można doświadczyć we wspólnocie Odnowy w Duchu Świętym, a także o specyfice prawosławia.


Dr Stanisław Krajski