Prof. Tomasz Grzegorz Grosse – Polski Punkt Widzzenia