Mimo podjęcia próby pokojowych rozmów w Mińsku, których głównym celem jest zawieszenie broni, na terytorium naszych wschodnich sąsiadów wciąż spadają bomby…


Krzysztof Bosak