Wolna przedsiębiorczość – dr Mateusz Machaj. Nauka ekonomii w prosty i przystępny sposób!

Czym jest zjawisko inflacji? Czym jest siła nabywcza pieniądza? Jak się liczy inflację? Jak na inflacji jedni zyskują, a inni tracą? W jaki sposób inflacja zaburza funkcjonowanie rynku? Co powoduje inflację?