Wokół tak podstawowych pojęć jak „kultura” czy „cywilizacja” istnieje współcześnie ogromne zamieszanie.


Wiele zjawisk przedstawianych nam przez mass-media jako wytwory kultury są w istocie czystą anty-kulturą lub barbarzyństwem.
O tym, czym tak naprawdę jest kultura i czym jest łacińska cywilizacja – prof. Henryk Kiereś