Czym są charyzmaty?

Relacja z wystąpienia teologa dr Jana Przybyła dotyczące charyzmatów czyli szczególnych uzdolnień będących darami łaski bożej, którymi obdarowany powinien służyć wspólnocie wiernych. (Skierniewice, 2019)