Stanisław Michalkiewicz o konserwatywno-liberalnym rozumieniu zasad funkcjonowania administracji państwowej