Bezpieczeństwo energetyczne Polski

Sympozjum w WSKSiM – Toruń, 28.09.2019

Słowo o. Tadeusza Rydzyka CSsR

Wystąpienie dr. hab. Leszka Jesienia

Wystąpienie Zygmunta Parucha

Wystąpienie posła Macieja Małeckiego

Wystąpienie ministra Krzysztofa Tchórzewskiego

Wystąpienie ministra Piotra Naimskiego