Daniel Hannan: Islandia, czyli kto się śmieje ostatni

Właśnie dlatego, że Islandia była poza strefą euro, była w stanie wykorzystać swoją politykę monetarną do stymulowania swego ozdrowienia

Podobne