Daniel Hannan: Nie wysyłajcie nam rachunku za tragedię euro…

Jeśli nawet inne państwa członkowskie są gotowe nałożyć te olbrzymie koszty na swoich obywateli, to wydaje sie niestosowne wysyłać nam rachunek. To nie nasz problem, my utrzymaliśmy funta…

Polacy, idźcie śladami Wielkiej Brytanii!

Podobne