Daniel Hannan o wolnościach i prawach obywatelskich

„Swobody nie są dawane, one są brane” – Aldous Huxley

„Od liberalizmu przez nich głoszonego wolę swobody, jakie my posiadamy, od Praw Człowieka, prawa Anglików.” – Benjamin Disraeli

Podobne